درگوشی

اگر تنهاترین تنهایان شوم ، باز هم خدا هست، او ، جانشین تمام نداشته های من است

دنبال “مخاطب خاص” نوشته هایم نباشید !

ارزش “خاص بودن” را نداشت . . .

نوشته شده در شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 2:11 توسط نازنین|کل سال 93 بر باد رفت

نوشته شده در چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 0:27 توسط نازنین|نوشته شده در چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ساعت 0:24 توسط نازنین|اصـــــلا به روی خـــودم هـــــم نمے آورم که نیـــستی
هـــــر روز صبـــــح
شـــماره ات را مےگـــیرم
زنـــــی می گوید: دســتگــاه مشـــترک …
حرفــــش را قــطــع مےکنم...
صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده عزیـــزم؟
خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟
مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟
چنـــد ثانیــه ای ســـکوت مے کنم
من هـم خـــوبم
مزاحــمت نمے شوم

اصـــلا به روی خـــودم هـــم نمے آورم کـه نیــســتی !

هه .. لعنتی .. دیوانه ام کردی !!!

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:6 توسط نازنین|به روزهای سخت که رسید...
بسیار تفاوت داشت،
آنکس که در روزهای خوب با من...
بسیار تفاهم داشت...!

  "ولنتاین مبارک "

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:5 توسط نازنین|عاشق تر از همه ما
موش کوری است که
زیبایی جفتش را
با چشم بسته باور دارد ... !

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:2 توسط نازنین|
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ خوبی؟!
ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺘﻢ

ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﺕ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ
ﺗﻮ ﺍﺻﻼ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ
ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷده......

نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:5 توسط نازنین|
چو در زمین خدایم نمی پذیرد کس
به شهر قلب خودم. شهرو ند می گردم
و یک اتاقک کوچک کنار سایه غربت
اجاره خواهم کرد.

نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:4 توسط نازنین|
تو بمان
بگذار چمدان تنها برود !

نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:2 توسط نازنین|
نكند شايد
به خاطرت آمده بودم؟!
يا به خاطرم آورده بودي لابد؟!
نگرانم، نگرانم
شايد چندي دیگر نباشم
كه تكه تكه هاي اين همه باران را به هم وصله كنم
تو هم دريغ
دستم را نميگيري...

نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:0 توسط نازنین|
مطالب پيشين
»
»
» یا علی
» هه .. لعنتی .. دیوانه ام کردی !!!
» "ولنتاین مبارک "
» عاشق تر از همه ما
» ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ خوبی؟!
» چو در زمین خدایم نمی پذیرد کس
» تو بمان بگذار چمدان تنها برود !
» نكند شايد به خاطرت آمده بودم؟!
Design By : ParsSkin.Com